موضوعات مهم

«چهره ایران» رویکرد امسال «۱۰ روز با عکاسان» مجید ناگهی خبر داد:

«چهره ایران» رویکرد امسال «۱۰ روز با عکاسان»

نوریاتو: هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» در این دوره با رویکرد «چهره ایران» برگزار می شود.

 

به گزارش مجله نوریاتو به نقل از روابط عمومی همایش، مجید ناگهی دبیر همایش «۱۰ روز با عکاسان» گفت: در ادامه رویکردهای دوره های پیشین، «چهره ایران» به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

 

مجید ناگهی افزود: همایش «۱۰ روز با عکاسان» از آغاز با عنوان کلی «عکاسی، فرهنگ، جامعه» به منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است. در هر دوره از این همایش با توجه به ضرورت ها و شرایط عکاسی و همچنین شرایط فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می شود که عنوان «چهره ایران» نیز به عنوان رویکرد هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» انتخاب شده است.

 

دبیر هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» در پایان اظهار کرد: «چهره ایران» عنوان و مفهومی باز و تاویل پذیر است که می تواند از جنبه ها و زوایای متعدد و گوناگون در عکس و عکاسی بیان و تحلیل شود.

 

انجمن عکاسان ایران هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان» را ۱۴ تا ۲۳ آذرماه امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار می کند.

 

بیشتر بخوانید

مطالب مرتبط

ارسال نظر

پربازدیدترین ها