موضوعات مهم

نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

طلوع رنگ در عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: با وجود اینکه عکاسی مدام درحال پیشرفت و تکنولوژی آن هر روز درحال ارتقاء بود درتمام [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

کوداک و تولد فیلم عکاسی

در سال ۱۸۸۳ جورج ایستمن تولید انبوه صفحات عکاسی خشک خودش را در روچستر، نیویورک گسترش داده بود و [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

عکاسی صفحه خشک

ترجمه اختصاصی نوریاتو: طرفداران عکاسی در اواسط قرن ۱۹ شاهد نوآوری و پیشرفت‌های زیادی بودند که با کشفیات نیپس [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

کولودیون صفحه مرطوب

ترجمه اختصاصی نوریاتو: یک عکاس خلاق در دهه ۱۸۵۰ میلادی می‌توانست دومسیر متفاوت را دنبال کند: داگرئوتایپ یا کالوتایپ. [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

ظهور کالوتایپ و رقابت با داگرئوتایپ

ترجمه اختصاصی نوریاتو: در قسمت قبل خواندید که لوئی داگر چطور توانست به روشی دست یابد که بتواند یک [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

کمک‌های لوئی داگر به پیشرفت عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: همانطور که در قسمت اول – پیدایش عکاسی خواندیم، به صورت کلی جوزف نیِپس به خاطر [...]
نگاهی کوتاه به تاریخ طولانی عکاسی

پیدایش عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: کلمه “فتوگرافی” به معنای عکاسی اولین بار توسط “سر جان هرشل” در سال ۱۸۳۹ استفاده شد. [...]