آخرین خبرها

جریان‌های نوگرا در هنرهای تجسمی ایران مجله نوریاتو
به میزبانی خانه هنرمندان ایران نشست «جریان‌های نوگرا در هنرهای تجسمی ایران» برگزار می شود نوریاتو: نشست «جریان‌های نوگرا در هنرهای تجسمی ایران» به میزبانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.   به گزارش مجله نوریاتو به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نشست «جریان‌های نوگرا در ...
۱۶:۱۵ ۲۷/مرداد/۱۳۹۷