پرونده نمایشگاه «آتش سرد»

آتش سرد مجله عکس نوریاتو
نشست تخصصی عکاسی جنگ-3 عکاسان و فیلمبرداران اولین آسیب‌دیدگان جنگ هستند نوریاتو: نشست تخصصی عکاسی جنگ در حاشیه نمایشگاه «آتش سرد» با حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون علی فریدونی، بهرام محمدی‌فرد، ساسان مویدی و عربعلی هاشمی ۳۰ بهمن‌ماه در گالری سلام برگزار ...
۱۲:۲۲ ۰۴/اسفند/۱۳۹۶
آتش سرد مجله عکس نوریاتو
نشست تخصصی عکاسی جنگ-2 بعد از ۳۰سال به ساختگی بودن برخی عکس‌های جنگ اعتراف شد نوریاتو: نشست تخصصی عکاسی جنگ در حاشیه نمایشگاه «آتش سرد» با حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون علی فریدونی، بهرام محمدی‌فرد، ساسان مویدی و عربعلی هاشمی 30 بهمن‌ماه در گالری سلام برگزار ...
۱۴:۲۲ ۰۲/اسفند/۱۳۹۶
آتش سرد مجله عکس نوریاتو
جاسم غضبان‌‎پور درباره نمایشگاه «آتش سرد» گفت: ضدجنگ بودن یا نبودن آثار نمایشگاه به برداشت مخاطب بستگی دارد نوریاتو: جاسم غضبان پور که عکس های نمایشگاه «آتش سرد» را جمع آوری کرده است درباره فضای آثار این نمایشگاه که بسیاری از آنها تاکنون به نمایش درنیامده اند، توضیحاتی ...
۱۱:۲۴ ۲۳/بهمن/۱۳۹۶