موضوعات مهم

آموزش بازیگری

خبر

دوره‌های پیوسته بازیگری مقابل دوربین با تدریس رامتین خداپناهی

نوریاتو: دوره‌های پیوسته مبانی بازیگری و بازیگری مقابل دوربین از ۲۰ خردادماه با تدریس رامتین خداپناهی در آموزشگاه شیدنگار [...]
مجله عکس نوریاتو

آموزشگاه شیدنگار و نورنگار از ایده‌پردازان حمایت می‌کنند

نوریاتو: آموزشگاه آزاد سینمایی و عکاسی شیدنگار و مجموعه نورنگار در تعاملی با دانشکده خبر، پذیرای اید‌ه‌های تازه در [...]