موضوعات مهم

مسترکلاس استفن شور

مقاله

نگاه خود را عاقلانه انتخاب کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

در مقابل جریان های کوچک حرکت کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: استفن شور عکاسی آمریکایی است که به عکاسی از سوژه ها و صحنه های زندگی روزمره [...]
مقاله

فرمت های مختلف عکاسی را تجربه کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: استفن شور عکاسی آمریکایی است که به عکاسی از سوژه ها و صحنه های زندگی روزمره [...]
مقاله

برای عکس های خود، تاریخ بگذارید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: استفن شور عکاسی آمریکایی است که به عکاسی از سوژه ها و صحنه های زندگی روزمره [...]
مقاله

برای دقت بصری و واقع گرایی از رنگ در عکاسی استفاده کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: استفن شور عکاسی آمریکایی است که به عکاسی از سوژه ها و صحنه های زندگی روزمره [...]
مقاله

دفتر خاطرات روزانه بصری برای خود تهیه کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: استفن شور عکاسی آمریکایی است که به عکاسی از سوژه ها و صحنه های زندگی روزمره [...]