موضوعات مهم

مسترکلاس انسل آدامز

مقاله

کاری کنید عکس هایتان شبیه عکس باشد

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

از موسیقی در عکاسی استفاده کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

به دنبال یادگیری تکنولوژی های نوین در عکاسی باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

منتقدان را نادیده بگیرید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
گزارش

کلاس‌های عکاسی در کنار کودکان کار برایم مثل مسکن بود

نوریاتو: نمایشگاه گروهی عکس «گواه» به همت انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان این‌روزها در فرهنگسرای ابن سینا [...]
مقاله

عکس های خود را از قبل تجسم کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

با احساس خود عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

باید بدانید که کجا قرار بگیرید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]
مقاله

نباید عکس بگیرید، باید عکس را بسازید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: انسل آدامز در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا متولد شد. شهرت وی بیشتر به دلیل عکس‌هایی است [...]