موضوعات مهم

مسترکلاس اوژن آتژه

مقاله

از تبلیغات اجتناب کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]
مقاله

از نمادهای معروف شهر عکاسی نکنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]
مقاله

بر واقعیت های ساده تمرکز کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]
مقاله

از خودنمایی های هنری دوری کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]
مقاله

سعی کنید عکس هایتان فایده ای برای اجتماع داشته باشد

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]
مقاله

به خودتان متکی باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اوژن آتژه، در سال ۱۸۵۷ در فرانسه متولد شد. بسیاری او را به عنوان پدر عکاسی [...]

پربازدیدترین ها