مسترکلاس جف مرملستین

جف مرملستین مجله عکس نوریاتو
6 درسی که درباره عکاسی خیابانی از جف مرملستین آموختم- 6 و پایانی موضوعات معمولی و روزمره را سوژه خود قرار دهید ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال 1957 در نیوجرسی آمریکا متولد شد. او برای عکاسی از زندگی روزمره در شهر نیویورک، شهرت بسیاری ...
۰۸:۳۰ ۰۹/آذر/۱۳۹۶
جف مرملستین مجله عکس نوریاتو
6 درسی که درباره عکاسی خیابانی از جف مرملستین آموختم- 5 تلاش کنید تا در عکاسی، با موفقیت کارتان را آغاز کنید ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال 1957 در نیوجرسی آمریکا متولد شد. او برای عکاسی از زندگی روزمره در شهر نیویورک، شهرت بسیاری ...
۰۹:۰۰ ۰۸/آذر/۱۳۹۶
جف مرملستین مجله عکس نوریاتو
6 درسی که درباره عکاسی خیابانی از جف مرملستین آموختم- 2 در هنگام عکاسی، موضوعی در ذهن نداشته باشید ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال 1957 در نیوجرسی آمریکا متولد شد. او برای عکاسی از زندگی روزمره در شهر نیویورک، شهرت بسیاری ...
۰۸:۰۰ ۰۵/آذر/۱۳۹۶
جف مرملستین مجله عکس نوریاتو
6 درسی که درباره عکاسی خیابانی از جف مرملستین آموختم- 1 برای روند ویرایش عکس، هیجان داشته باشید ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال 1957 در نیوجرسی آمریکا متولد شد. او برای عکاسی از زندگی روزمره در شهر نیویورک، شهرت بسیاری ...
۰۷:۳۰ ۰۴/آذر/۱۳۹۶