موضوعات مهم

مسترکلاس جف مرملستین

مقاله

موضوعات معمولی و روزمره را سوژه خود قرار دهید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]
مقاله

تلاش کنید تا در عکاسی، با موفقیت کارتان را آغاز کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]
مقاله

به دنبال اجازه گرفتن نباشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]
مقاله

به دیدگاه شخصی خود وفادار باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]
مقاله

در هنگام عکاسی، موضوعی در ذهن نداشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]
مقاله

برای روند ویرایش عکس، هیجان داشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جف مرملستین فتوژورنالیست و عکاس خیابانی است که در سال ۱۹۵۷ در نیوجرسی آمریکا متولد شد. [...]

پربازدیدترین ها