موضوعات مهم

مسترکلاس جول استرنفلد

مقاله

مسیر خود را در عکاسی هموار سازید

ترجمه اختصاصی نوریاتو : جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و [...]
مقاله

نگاه خود را عاقلانه انتخاب کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

عکس های خود را چاپ کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

به دنبال مفاهیم عمیق در عکاسی چشم انداز باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

برای عکاسی باید به دل جاده بزنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

سعی کنید عکس هایتان همراه با توضیح باشد

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]

پربازدیدترین ها