موضوعات مهم

مسترکلاس دوروتا لنگ

معرفی عکاس

دوروتا لنگ؛ تصویرگر دوران رکود بزرگ جهانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: دوروتا لنگ ، در تاریخ ۲۶ می ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد. او در هفت سالگی [...]
مقاله

عکاسی مستند با دوروتا لنگ- ۵ و پایانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو، دوروتا لنگ عکاس مستند و تاثیرگذار آمریکایی است. او در سال ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد [...]
مقاله

عکاسی مستند با دوروتا لنگ- ۴

ترجمه اختصاصی نوریاتو، دوروتا لنگ عکاس مستند و تاثیرگذار آمریکایی است. او در سال ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد [...]
مقاله

عکاسی مستند با دوروتا لنگ- ۳

ترجمه اختصاصی نوریاتو، دوروتا لنگ عکاس مستند و تاثیرگذار آمریکایی است. او در سال ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد [...]
مقاله

عکاسی مستند با دوروتا لنگ- ۲

ترجمه اختصاصی نوریاتو، دوروتا لنگ عکاس مستند و تاثیرگذار آمریکایی است. او در سال ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد [...]
مقاله

عکاسی مستند با دوروتا لنگ- ۱

ترجمه اختصاصی نوریاتو، دوروتا لنگ عکاس مستند و تاثیرگذار آمریکایی است. او در سال ۱۸۹۸ در نیوجرسی متولد شد [...]

پربازدیدترین ها