مسترکلاس مارتین پار

مارتین پار عکاسی خیابانی مجله عکس نوریاتو
عکاسی خیابانی با مارتین پار -۵ ترجمه اختصاصی نوریاتو: مارتین پار یکی از اثرگذارترین عکاسان مستند معاصر است. عکاسی بریتانیایی که یکی از اعضای آژانس عکس مگنوم به شمار می رود. او سبک عکاسی منحصربه فردی ...
۰۸:۰۰ ۰۳/مهر/۱۳۹۶
مارتین پار عکاسی خیابانی مجله عکس نوریاتو
عکاسی خیابانی با مارتین پار -۲ ترجمه اختصاصی نوریاتو: مارتین پار یکی از اثرگذارترین عکاسان مستند معاصر است. عکاسی بریتانیایی که یکی از اعضای آژانس عکس مگنوم به شمار می رود. او سبک عکاسی منحصربه فردی ...
۱۲:۵۲ ۳۱/شهریور/۱۳۹۶