مسترکلاس مارک کوهن

مسترکلاس

بازخوردهای منفی برای یک عکاس خیابانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین ترس‌های هر عکاس خیابانی واکنش‌های مردم نسبت به آن‌ها می‌باشد. [...]
هنرمندان

وادار کردن سوژه به ژست گرفتن مقابل دوربین

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده که [...]
هنرمندان

استفاده از فلاش در عکاسی خیابانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
هنرمندان

روی جزئیات تمرکز کن

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
مسترکلاس

در حیاط خلوت خودت عکاسی کن

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]