موضوعات مهم

مسترکلاس مارک کوهن

هنرمندان

در مورد دیدن

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده که [...]
مسترکلاس

پیشرفت در سبک عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده که [...]
مسترکلاس

درمورد جمع‌آوری گریم استریت

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
هنرمندان

استفاده از خودجوش بودن عکاسی خیابانی

اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده که شما می‌توانید [...]
مسترکلاس

عکاسی بدون منظره یاب

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
هنرمندان

خودشناسی از طریق عکاسی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: به نظر من زیباترین نکته عکاسی خیابانی این است که به ما کمک می‌کند به خودشناسی [...]
مسترکلاس

بازخوردهای منفی برای یک عکاس خیابانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین ترس‌های هر عکاس خیابانی واکنش‌های مردم نسبت به آن‌ها می‌باشد. [...]
هنرمندان

وادار کردن سوژه به ژست گرفتن مقابل دوربین

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده که [...]
هنرمندان

استفاده از فلاش در عکاسی خیابانی

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
هنرمندان

روی جزئیات تمرکز کن

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]
مسترکلاس

در حیاط خلوت خودت عکاسی کن

ترجمه اختصاصی نوریاتو: اریک کیم در یک مجموعه مقاله درس‌هایی که از عکاس‌های مختلف آموخته است را شرح داده [...]

پربازدیدترین ها