موضوعات مهم

مسترکلاس هلن لویت

مقاله

نگاه خود را عاقلانه انتخاب کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: جول استرنفلد در سال ۱۹۴۴ در نیویورک متولد شد. او یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین [...]
مقاله

فقط عکس هایی را نشان دهید که ارزش به نمایش گذاشتن دارند

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]
مقاله

به دنبال خلق معنای اجتماعی باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]
مقاله

به مکانی بروید که مردم حضور دارند

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]
مقاله

جنبه طنز زندگی را پیدا کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی-یهودی در نیویورک متولد شد. [...]
مقاله

نگران بخش تئوری کار نباشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]
مقاله

نگاه تان را دنبال کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]
مقاله

بگذارید شکست ها به شما قدرت بدهند

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هلن لویت در سال ۱۹۱۳ در خانواده ای از طبقه متوسط روسی – یهودی در نیویورک [...]

پربازدیدترین ها