موضوعات مهم

مسترکلاس هنری کارتیه-برسون

هنرمندان

از شانته لوپ تا شرق هند با هنری کارتیه برسون

ترجمه اختصاصی نوریاتو: زندگی هنری کارتیه برسون که یک عکاس فرانسوی بود باعث شد فوتوژورنالیسم به عنوان یک فرم [...]
مقاله

تعریفی از عکاسی برای خود داشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

از تکنیک های عکاسی استفاده مناسبی داشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

در فرمت رنگی عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

به ترکیب بندی عکس دقت کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

عکاسی پرتره را فراموش نکنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

از سوژه عکاسی خود آگاه باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

به دنبال ارتباط برقرار کردن با مردم باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

از سوژه ها قبل از ناپدید شدن، عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

بعضی از عکس ها را حذف کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

در روایت عکس یا توضیح عکس، خلاق باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

خود را آماتور بدانید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

به دنبال عکاسی از «لحظه قطعی» باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

چرا عکاسی می کنید؟

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

از عکاسی لذت ببرید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]
مقاله

به جهان از طریق عکس هایتان معنا ببخشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: هنری کارتیه برسون یکی از اولین عکاسان خیابانی جهان است. به دلیل نقش اساسی او در [...]

پربازدیدترین ها