موضوعات مهم

مسترکلاس ویوین مایر

معرفی عکاس

ویوین مایر؛ ذهن زیبای یک عکاس ناشناخته

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. بعد از فوت [...]
مقاله

استعدادهایتان باید کشف شود

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. او بیشتر عمر [...]
مقاله

از خودتان عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. او بیشتر عمر [...]
مقاله

کار روزانه خود را دوست داشته باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. او بیشتر عمر [...]
مقاله

پرکار و پرتلاش باشید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. او بیشتر عمر [...]
مقاله

برای خودتان عکاسی کنید

ترجمه اختصاصی نوریاتو: ویوین مایر عکاسی آمریکایی است که در سال ۱۹۲۶ در نیویورک متولد شد. او بیشتر عمر [...]

پربازدیدترین ها